Atbalsts procesu digitaliācijai

2023.gada 30.novembrī SIA "substrata" Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.r. "Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu" 2.2.1.2.i. investīcijas "Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā" ietvaros noslēdza līgumu Nr.12.2-21/2023/35 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu granta veidā investīciju projekta ieguldījumiem šādu komercdarbības procesu uzlabošanā un digitalizēšanā: citu ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktiem, tehnoloģijām, drošību vai procesiem saistītu uzlabojumu veikšana, proti specializētu programmatūru, ko finansē Eiropas Savienības Atveseļošanas fonds.

Projekta ietvaros uzņēmums iegādājās specializētu programmatūru RHINO 8, kura nodrošina:

1) 3D modelēšanas, aprēķinu un datu apstrādes procesu;
2) būvprojekta datu pārvaldīšanu un informācijas vadības procesu;
3) būvju vizualizāciju un animāciju izstrādes procesu.

Šis solis digitalizācijas jomā ļauj uzņēmumam efektīvāk pārvaldīt savus resursus un procesus, ieviešot modernas tehnoloģijas, kas atbilst jaunākajiem standartiem un prasībām.

Līdzfinansē Eiropas Savienība

Līdzfinansē Eiropas Savienība